ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИН
ИНФОРМАЦИЯ,
СТАТЬИ
О НАС ПУБЛИКАЦИИ КОНТАКТЫ Достижения
и Успехи

iнфрачервоне опалення.


Iнфрачервоне опалення з використанням обiгрiвачiв КУТЕР iдеально пiдходить для опалення складських примiщень, великих виробничих площ, заводських корпусiв, цехiв, АЗС, автосалонiв, автомийок, торгово-виставкових павiльйонiв, магазинiв, фойi театрiв i готелiв. Економiчнiсть - до 100% економii електроенергii. Наша фiрма надаi послуги з розробки iнфрачервоноi системи опалення "пiд ключ" з виконанням необхiдних теплотехнiчних розрахункiв, розробкою iндивiдуальноi схеми розмiщення обiгрiвачiв, гарантiйним i пiслягарантiйним обслуговуванням.

1. Що таке iнфрачервоне випромiнювання.

З давнiх часiв люди добре знали сприятливу силу тепла або, якщо казати науковою мовою, iнфрачервоного випромiнювання. iнфрачервоне випромiнювання – це частина спектру випромiнювання Сонця, яка безпосередньо примикаi до  червоноi частини бачимоi дiлянки спектру  та котра спроможна нагрiвати бiльшiсть предметiв. Око людини неспроможне бачити в цiй частинi спектру, але ми можемо вiдчувати тепло. Вiдомо, що будь-який об’iкт, чия температура перевищуi (– 273) градусiв Цельсiя випромiнюi, а спектр його випромiнювання визначаiться тiльки його температурою та  интенсивнiстю випромiнювання. iнфрачервоне випромiнювання маi двi важливi характеристики : довжину хвилi (частоту) випромiнювання та iнтенсивнiсть.   
2. Чому iнфрачервоне випромiнювання безпечне.

В iнфрачервоному спектрi i зона з довжиною хвиль приблизно вiд  7 до 14 мкм (так би мовити довгохвильова частина iнфрачервоного дiапазону), яка  сприяi на органiзм людини по - справжньому  унiкально та сприятливо.Ця частина iнфрачервоного випромiнювання вiдповiдаi випромiнюванню  самого людського тiла с максимумом на довжинi хвилi близько 10 мкм. Тому будь-яке зовнiшнi випромiнювання з такими довжинами хвиль наш органiзм сприймаi як «свiй».Найбiльш вiдоме природне джерело iнфрачервоних промiней на нашiй Землi - це Сонце, а найбiльш вiдоме на Русi штучне джерело довгохвильових iнфрачервоних промiней  - це русська пiч, i кожна людина обов’язково перевiряла на собi iх корисний вплив.

 
3. Чому iнфрачервоне випромiнювання корисне.

Впливая на органiзм людини в довгохвильовiй  частинi iнфрачервоного диапазону, можна отримати явище, що називаiться «резонансним поглинанням», при якому зовнiшня енергiя буде активно поглинатися органiзмом. Внаслiдок цього впливу пiдвищуiться потенцiальна енергiя клiтини организму, та з неi уходить нез’язана вода, пiдвищуiться дiяльнiсть специфiчних клiтинних структур, зростаi рiвень iммунноглобулiнiв, пiдвищуiться активнiсть ферментiв та естрогенiв, вiдбуваються i iншi бiохiмiчнi реакцii. Це стосуiться усiх типiв клiтин организму та кровi.
Проникнення iнфрачервоних хвиль на глибину 4 см у тiло прогрiваi тканини, органи, м’язи, кiстки та суглоби та прискорюi поток кровi та iнших рiдин тiла. Зростання кров’яноi циркуляцii у мускулах збiльшуi метаболiчний обмiн, котрий в свою чергу  пiдсилюi дiю iммунноi системи органiзму, покращуi живлення мускулiв, рiзко пiдвищуi постачання тканин киснем. Прогрiв тканин тiла викликаi натуральну реакцiю потовидiлення.

4. Економiчнiсть.

Внаслiдок конструктивних особливостей, iнфрачервонi опалювачi прогрiвають лише той об’iм, у якому знаходяться люди. При цьому немаi нiякоi необхiдностi компенсувати витрати тепла в об’iмi примiщення, що знаходяться вище нiж зрiст людини, отже, витрачати на це енергiю (що особливо маi значення в виробничих примiщеннях).
Поверхня тепловiддачi вiд пiдлоги та предметiв, що нагрiваються обiгрiвачами, в житлових примiщеннях в середньому у 5-10 разiв перевищуi поверхню тепловiддачи традицiйних опалювальних приладiв. Тому об’iм повiтря в зонi, де знаходяться люди прогрiваiться до встановленоi споживачем температури швидче, нiж це в змозi зробити конвективнi системи опалення.
При збiльшеннi висоти пiдвiсу обiгрiвачiв (наприклад, в складських примiщеннях) поверхня тепловiддачi збiльшуiться ще бiльше, тим самим збiльшуiться економiчнiсть.

5. Цiни i технiчнi характеристики ви знайдете в роздiлi продукцiя або натиснувши на це речення.Яндекс.Метрика