ГЛАВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИН
ИНФОРМАЦИЯ,
СТАТЬИ
О НАС ПУБЛИКАЦИИ КОНТАКТЫ Достижения
и УспехиДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРА╥НИ

Щодо запоб╕гання негативному впливу на економ╕ку Укра╖ни значного зростання ц╕ни на ╕мпортований природний газ

З метою запоб╕гання негативному впливу на економ╕ку Укра╖ни значного зростання ц╕ни на ╕мпортований природний газ, для п╕двищення р╕вня енергетично╖ безпеки держави та забезпечення конкурентоспроможност╕ укра╖нських товар╕в на св╕тових ринках:

М.АЗАРОВУ

Забезпечити:

розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Верховно╖ Ради Укра╖ни законопроекту щодо запровадження обов'язкового обл╕ку вироблено╖, транспортовано╖, розпод╕лено╖ та фактично спожито╖ теплово╖ енерг╕╖;

Терм╕н – 1 жовтня 2011 року

внесення зм╕н до Державно╖ ц╕льово╖ економ╕чно╖ програми енергоефективност╕ ╕ розвитку сфери виробництва енергонос╕╖в з в╕дновлюваних джерел енерг╕╖ та альтернативних вид╕в палива на 2010 – 2015 роки та Енергетично╖ стратег╕╖ Укра╖ни до 2030 року щодо зменшення обсяг╕в використання природного газу та зб╕льшення обсяг╕в використання альтернативних вид╕в палива;

удосконалення порядку використання кошт╕в державного бюджету на виконання Державно╖ ц╕льово╖ економ╕чно╖ програми енергоефективност╕ ╕ розвитку сфери виробництва енергонос╕╖в з в╕дновлюваних джерел енерг╕╖ та альтернативних вид╕в палива на 2010 – 2015 роки, з наданням пр╕оритету проектам, спрямованим на зменшення споживання природного газу;

затвердження плану заход╕в щодо зб╕льшення питомо╖ ваги в╕тчизняних р╕дких ╕ газопод╕бних вуглеводн╕в в енергетичному баланс╕ Укра╖ни на 2011 – 2012 роки;

Терм╕н – 1 листопада 2011 року

розроблення додаткових заход╕в щодо стимулювання впровадження енергоефективних технолог╕й та ощадливого споживання енергетичних ресурс╕в, виробництва альтернативних вид╕в палива, зокрема, шляхом залучення на ц╕ ц╕л╕ м╕жнародно╖ техн╕чно╖ допомоги, ╕нвестиц╕й ╕ кредитних ресурс╕в ╕ноземних ╕нвестор╕в;

Терм╕н – 31 грудня 2011 року

проведення заход╕в, спрямованих на формування в сусп╕льств╕ св╕домого ставлення до необх╕дност╕ ощадливого споживання енергоресурс╕в, зокрема природного газу.

Терм╕н – пост╕йно

А.КЛЮ╢ВУ
А.БЛИЗНЮКУ
Ю.БОЙКУ
Ф.ЯРОШЕНКУ,
Голов╕ Ради м╕н╕стр╕в Автономно╖ Республ╕ки Крим, головам обласних, Ки╖всько╖ та Севастопольсько╖ м╕ських державних адм╕н╕страц╕й

Забезпечити проведення енергетичного аудиту суб'╓кт╕в господарювання, як╕ зд╕йснюють виробництво, транспортування та постачання теплово╖ енерг╕╖ споживачам, ╕ за його результатами вжити заход╕в щодо п╕двищення р╕вня енерогоефективност╕ д╕яльност╕ таких суб'╓кт╕в господарювання та скорочення ними споживання природного газу у виробництв╕ тепла, зокрема шляхом зам╕ни природного газу альтернативними видами палива.

Терм╕н – 1 жовтня 2011 року

А.КЛЮ╢ВУ
Ю.БОЙКУ,
Голов╕ Ради м╕н╕стр╕в Автономно╖ Республ╕ки Крим, головам обласних, Ки╖всько╖ та Севастопольсько╖ м╕ських державних адм╕н╕страц╕й

Забезпечити проведення перев╕рок р╕вня готовност╕ суб'╓кт╕в господарювання, що використовують природний газ як основний вид палива, до переходу на використання резервних вид╕в палива та за результатами вжити заход╕в щодо усунення виявлених недол╕к╕в.

Терм╕н – 1 жовтня 2011 року

Голов╕ Ради м╕н╕стр╕в Автономно╖ Республ╕ки Крим, головам обласних, Ки╖всько╖ та Севастопольсько╖ м╕ських державних адм╕н╕страц╕й

Актив╕зувати роботу ╕з залучення кошт╕в ╕з небюджетних джерел, у тому числ╕ кошт╕в м╕жнародних орган╕зац╕й, для оптим╕зац╕╖ системи теплопостачання населених пункт╕в шляхом закриття або модерн╕зац╕╖ нерентабельних об'╓кт╕в комунально╖ теплоенергетики, впровадження когенерац╕йних установок, буд╕вництва у раз╕ потреби нових котелень за нов╕тн╕ми ресурсозбер╕гаючими технолог╕ями, використання сучасних вид╕в тепло╕золяц╕╖ та попередньо ╕зольованих труб п╕д час ремонту теплових мереж, утворення ╕ндив╕дуальних теплових пункт╕в.

Терм╕н – протягом 2011-2012 рок╕в

Президент Укра╖ни В╕ктор ЯНУКОВИЧ

22 серпня 2011 року
Яндекс.Метрика